Školstvo

Základná škola

Riaditeľ školy: Mgr. Miroslav Mager
Adresa: obec Rešov 35,
08621 Lukavica
Kontakt: zsresov@gmail.com

Materská škola

Riaditeľka školy: Anna Lamancová
Adresa: obec Rešov 36,
08621 Lukavica
Kontakt: msresov@gmail.com