Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v roku 2022

Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Rešove
OBEC Rešov

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č.

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rešov
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rešov
dňa 08. decembra 2018 o 18:00 hod.

Zoznam zaregistrovanych kandidatov pre volby do obecneho zastupitelstva
zoznam zaregistrovanych kandidatov pre volby do obecneho zastupitelstva

Zoznam zaregistrovanych kandidatov pre volby starostu obce
zoznam zaregistrovanych kandidatov pre volby starostu obce

Oznámenie o volebnej komisii
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »