Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rešov
Pozvánka

Vysledky komunálnych volieb v Rešove 2014
Výsledky volieb

Oznámenie

o čase a mieste konania volieb
do orgánov samosprávy obcí

Deň a čas konania volieb – 15.11.2014

Komunálne voľby 2014
Volebná miestnosť otvorená 7:00-20:00

Informácie pre voliča 2014
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane

Vysvätenie Domu Nádeje
 Týmto sa chcem všetkým poďakovať, ktorí prispeli k výstavbe DOMU NÁDEJE, pretože bez Rešovčanov by tento DOM nestál,

Pamiatka zosnulých v Rešove

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »