Aktuality

200 rokov našej cerkvi
V roku 2013 sme oslávili 200 rokov našej cerkvi

Otvorenie kultúrneho domu
Znovuotvorenie kultúrneho domu po komplexnej rekonštrukcii.

Rekonštrukcia cesty 2010

Projekt financovaný Európskou Úniou
Projekt financovaný Európskou Úniou

Maľovaná cesta
Informačná správa

Rešov - úprava NN vedenia
Informačná správa

Projekt financovaný Európskou Úniou
Modernizáciou k zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »