Aktuality

Komunálne voľby 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti v Rešove
15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v REŠOVE podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ján Adamišin, 27, obchodný zástupca, Rešov 58, nezávislý kandidát
2. Andrej Dzurišin, 55, pracovník správy budov, Rešov 101, nezávislý kandidát
3. Ing. Helena Jamroškovičová, 56, starostka, Rešov 83, Kresťanskodemokratické hnutie, SIEŤ, NOVA, Strana občianskej ľavice – SOĽ
4. František Jurčišin, 41, autolakovník, Rešov 65, SMER – sociálna demokracia

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva v Rešove
15. novembra 2014
Miestna - Mestská volebná komisia v REŠOVE podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Marián Adamišin, 40, automechanik, Rešov 38, SMER - sociálna demokracia
2. Ondrej Adamišin, 39, robotník, Rešov 39, SMER – sociálna demokracia
3. Marián Briškár, 35, zvárač, Rešov, 33, SMER – sociálna demokracia
4. Božená Briškárová, 44, robotníčka, Rešov 28, Strana občianskej ľavice – SOĽ
5. František Hvať, 51, živnostník, Rešov 88, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Adam Jurčišin, 57, stolár, Rešov 102, Strana občianskej ľavice - SOĽ
7. Juraj Jurčišin, 35, živnostník, Rešov 13, SIEŤ
8. Ing. Pavol Jurčišin, 24, elektrotechnik, Rešov 64, nezávislý kandidát
9. Vladimír Jurčišin, 26, živnostník, Rešov 108, nezávislý kandidát,
10. Milada Jurenková, 56, robotníčka, Rešov 92, Strana občianskej ľavice - SOĽ
11. Štefan Kračanský, 54, robotník, Rešov 22, NOVA
12. Eduard Matta, 20 rokov, skladník, Rešov 4, nezávislý kandidát
13. Jozef Sentiváni, 32, robotník, Rešov 106, SIEŤ
14. Miloš Tomko 32, murár, Rešov 52, SMER – sociálna demokracia
15. Stanislav Vašičkanin, 48, živnostník, Rešov 54, Kresťanskodemokratické hnutie