Aktuality

Oznámenie

o čase a mieste konania volieb
do orgánov samosprávy obcí

Deň a čas konania volieb – 15.11.2014 7.00 h – 20.00 h

Miesto konania volieb - Základná škola Rešov

Volebný okrsok č. 1

V Rešove 9. 10. 2014
Ing. Helena Jamroškovičová
starostka obce