Aktuality

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Rešov

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Rešov

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec Rešov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb je počet obyvateľov 314 .

V Rešove 8.8.2018