Aktuality

Obec Rešov OZNÁMENIE


O určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo podľa §166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 21/2018 zo dňa 12.8.2018 určilo, že :
Obecné zastupiteľstvo v Rešove bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode – utvorenom pre celú obec Rešov.

V Rešove 13.8.2018