Aktuality

Oznámenie o volebnej komisii

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obce Rešov, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018.
Oznámenie možno doručiť elektronickou poštou na sdresu: ouresov@gmail.com.