Aktuality

Zoznam zaregistrovanych kandidatov pre volby do obecneho zastupitelstva