Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v roku 2022

Zverejnenie elektronickej adresy

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 08.
Júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 obec Rešov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

e-mail obce Rešov: obecnyuradresov@gmail.com

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov