HistóriaObec je doložená z roku 1454 ako Ressew, neskôr ako Ressow (1773); po maďarsky Ressó, Résó.

Obec sa spomína z roku 1454 ako poddanská dedina mesta Bardejov. V roku 1787 mala obec 38 domov a 269 obyvateľov, v roku 1828 mala 48 domov a 374 obyvateľov. Od polovice 19. storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo. Obyvatelia chovali ovce a predávali drevo. Koncom roku 1914 obsadilo obec ruské vojsko.

Za I. ČSR boli obyvatelia zamestnaní prevažne v poľnohospodárstve. V roku 1944 pôsobili v okolí silné partizánske skupiny. V roku 1946 sa niekoľko rodín vysťahova­lo do ZSSR. Časť obyvateľov pracovalo v priemyselných podnikoch na okolí, pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľ­níci.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť